İmplant Diş Bakımı Nasıl Olmalıdır ?

Restorasyon öncesi, sırasında ve sonrasında

İmplantın sağlığından emin olmak için dental implantların yerleştirilmesinden önce, sırasında ve sonrasında iyi ağız hijyeni yapılmalıdır. Hastalar, implantlarının ne tür bir bakım gerektireceği konusunda endişelidir. Dişlerini düzenli dişler gibi fırçalayıp diş ipi kullanıyorlar mı? Gıda sabit implant köprüsünün veya protezinin altına mı geliyor? Hastalar bu endişeleri gidermek ve bireyselleştirilmiş bir ev bakım rutini ile onlara yardımcı olmak için kendi hijyenistlerine bakarlar.
diş implantı evde bakım
İmplantı çevreleyen doku, hiçbir enfeksiyon belirtisi olmadan pembe, sağlam ve keratinize görünmelidir. İmplantı çevreleyen bağ dokuları dış ortamdan ayıran peri-implant yumuşak dokuları (permucosal conta) keratinize doku olmalıdır (Şekil 1). Keratinize olmuş dokunun yokluğunun, patojenik bakterilere daha duyarlı olduğu ve böylece implantın peri-implant hastalığına karşı savunmasız kaldığı belgelenmiştir. 1 İmplantın başarısı doğrudan bu mührün sağlığına bağlıdır ve hijyenistin amacı hastayı keratinize dokuyu nasıl elde edeceği ve sağlıklı bir permucosal mührü nasıl koruyacağı konusunda eğitmektir.

İmplantı çevreleyen keratinize doku
Şekil 1: İmplantı çevreleyen keratinize doku. Robert Horowitz’in izniyle
Bu, evde bakımın hemen başlaması ve mümkün olduğu takdirde, implantın sağlıklı bir alanın ve optimal iyileşmenin sağlanması için yerleştirilmesinin gerekeceği noktayı pekiştirir.

İmplant ortama maruz kaldıktan sonra (oklüzal kuvvetler) yüklendiğinde ve restore edildiğinde (Şekil 2a, 3b’ye bakın) bir tükürük pelleti oluşur ve bunu biyofilm oluşumuyla birlikte bakteriler oluşturur.2,3 Plak / biyofilmin% 85’inin yok edilmesi günlük bazda implantın genel sağlığı için kritik öneme sahiptir. 4

Hijyenistler, bireysel tedavi durumuna dayalı olarak evde bakım önerileri sunarak hastaları hazırlayabilirler. Bu, hastanın rutin implant bakımına dönünceye kadar rahat ve emin hissetmesini sağlamak için cerrahi sonrası ev bakım kılavuzlarıyla başlar. 3 (bkz. Tablo 1). Önerilen kılavuzları daima implant cerrahının önerileriyle doğrulayın.

İmplant yerleştirme
Şekiller 2a, b: Bir implantın yerleştirilmesi. Keystone dişinin izniyle
İmplant titanyum yüzeyine dair bilgi, ağız hijyeni önerilerinin ve hastalara sunulması gereken ürünlerin tamamen anlaşılması için gereklidir. 1990’dan sonra yumuşak titanyum alaşımı yüzeyinden daha sert bir implant yüzeyine belirli bir geçiş yapıldı ve osseointegrasyonu hızlandırdığı kanıtlandı. Plazma püskürtme, kumlama ve aşındırma ile pürüzlülüğü oluşturmak için yüzey kaplamalarının eklenmesi de kemik-implant temasını arttırdığı ve osseointegrasyonu hızlandırdığı kanıtlanmıştır.5-7

Hastanın implant (lar) ını, yatırımlarını korumaya yardımcı olması için, hastaların güvenli ev bakım ürünleri seçiminde aşağıdaki önemli noktaların farkında olmaları gerekir. İlk olarak, ürün (örneğin, diş macunu veya jel), implantın maruz kalan yüzeylerinin (örneğin maruz kalan dişlerin) yüzeyini çizmemek için düşük aşındırıcı olmalıdır. Kalan florür, sodyum florür (APF> 3.0), kabartma tozu, leke çıkarıcılar ve sigara tiryakisi macunu ile diş macunu kullanmayın.

————————————————– –

Okumayı düşün:

Dental implant devrinde tarihsel gelişmeler
Gelecekte diş implant tedavisi
Kılavuzlu implant cerrahisi: Dental implantların güvenli, öngörülebilir ve etkili olduğundan emin olmak
————————————————– –

Şirketler implantlar, doğal dişler ve tamamen dişsiz implant hastaları (Colgate, Procter & Gamble ve Rowpar diğerleri arasında etkili) için etkili olan düşük aşındırıcı diş macunlarını araştırıyorlar. Ramberg ve diğ. Colgate Total, çift kör, randomize, paralel grup klinik (in vivo) denemede 59 katılımcının günde iki kez Colgate Total ile fırçalanmasının üç veya altı aylık bir dönemde implant yerlerine bitişik sondalamada kanamaları azalttığını bildirmiştir. Peri-implant hastalığının önlenmesine yardımcı olan plak bakterilerinin azaltılmasının kanıtlanmış sonuçları. 8

İkincisi, ürünler permucosal contayı tahriş etmemeli, 9 veya titanyumu aşındırmalıdır.10-11 Düşük PH ile kombine edilmiş,> 3.0 sodyum florür içeren yüksek florür konsantresi, implant üzerindeki oksit tabakasını kaldırabilecek ve titanyum yüzey korozyon önleyici. Bu katman çıkarıldıktan sonra, implant korozyona eğilimlidir. Stanoz fluorür, aşındırma, implantlarda pürüzlülük ve estetik restorasyonlara neden olabilir.

Interproksimal fırçalar
Şekiller 3a, b, c: Interproksimal fırçalar. Hager Worldwide’ın izniyle
Hangi diş fırçaları ve interdental ürünler implantlarla en iyi şekilde kullanılır?

İmplantlar için hangi tip diş fırçasının en etkili olduğu konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sonuçlar sonik, elektrik veya manuel diş fırçaları arasında önemli bir farklılık göstermemektedir. Ana odak, protez ve hastanın el becerisine adaptasyonda olmalıdır. Hastaya, düşük plakalı bir diş macunu ile bakteri plağını çıkarmak için günde iki kez implant (lar) yapmasını isteyin. Yumuşak bir diş fırçası kullanılmalıdır; seçenekler arasında manuel fırça, elektrik veya sonik fırça (örnekler arasında Oral-B Triumph, Sonicare ve Waterpik Sensonic Plus), Sulcabrush veya uç tutam fırça yer alır.

İmplant ipi
Şekiller 4a, b: İmplant diş ipi örnekleri. Hager Worldwide ve Sunstar Americas’ın izniyle
Naylon kaplı interdental fırçalar / proxabrushes, implantlar ve protezler çevresinde özellikle sıkı ve ulaşılması zor bölgeleri temizlemek için mükemmel bir alternatiftir. Naylon sadece interdental fırçalar (metal tel yok) implant veya protezin çizilmesini önlemek için gereklidir. I-Prox P veya I-Prox Plus gibi interproksimal fırçalar son derece iyi çalışır ve alkolsüz antimikrobiyal durulama veya jel içine daldırılabilir. Peri-implant çatlağının altında, etrafında ve çevresinde fırçalamak son derece önemlidir (bkz. Şekil 3a-c).

diş ipi
Piyasada çok çeşitli diş ipi tipleri vardır ve genellikle, implantın etrafındaki dokuları korumak için sarktıfsız bant veya implant spesifik diş ipi kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Alternatif olarak, bir bar tutulan protezler, tam sabit tutulan protezler veya daha geniş ara proksimal alanlar, bir diş ipi geçirici veya yerleşik bir dişe sahip özel bir diş ipi gereklidir (bakınız Şekil 4a, b).

Diş ipi mesial ve distal üzerine yerleştirilmiştir.
Şekil 5a: Diş ipini mezial ve distale takın. Peter Fritz’in izniyle
İmplantı diş ipi kullanmak için, diş bandı kullanın ve diş ipini implantın her iki tarafındaki kontaklara yerleştirin. Bir daire içine sarın ve önden çapraz, ellerinizi değiştirin ve biyofilm 1 nedeniyle iltihaplanma / peri-implant hastalığına karşı oldukça hassas olan peri-implant çatlağına bir ayakkabı parlatma hareketine geçin (bkz. Şekil 5a, b).

Ek olarak, özellikle iltihap varsa veya hasta el becerisi problemleri ve ulaşılması zor bölgeler varsa antimikrobiyal ağız durulama önerilebilir. Hasta inflamasyona eğilimli ise, bir anti-mikrobik durulama, bir lastik uç uyarıcısı ile birlikte, bakteri inaktive etmek için tavsiye edilebilir.12

Ayakkabı cilası şeklinde kıvrılmış ip
Şekil 5b: Çapraz ipi kıvırın ve ayakkabı parlamasına doğru hareket edin. Peter Fritz’in izniyle
Oral irrigatorlar / Su Flosserleri
Hastaların, implantlar etrafında plak / biyofilm, inflamasyon ve ulaşılması zor çıkan profillerin azaltılması için oral irrigator kullanmaları şiddetle tavsiye edilmektedir13,14 (bkz. Şekil 6a). Hastaya, günde iki ila bir kez ametal uç kullanma talimatı verin ve iltihap varsa, seyreltilmiş alkolsüz bir antimikrobiyal durulama (klor dioksit veya klorheksidin glukonat) ekleyin.

Oral hijyen için ağızdan ilaç kullanan araştırmalar, Waterpik Water Flosser’ın diş implantları ile güvenli ve etkili olduğu kanıtlanan tek oral irrigator olduğunu ortaya koymuştur.15,16 Waterpik sözlü çalışmanın kullanılması için% 0.12 CHX ile durulamayı karşılaştırmak için bir çalışma yapılmıştır. % 0.06 CHX ile irrigator. Yumuşak lastik ucunu (PikPocket Tip, bkz. Şekil 6b) kullanarak daha düşük basınçta kullanan sulama grubu, kanamayı azaltmada% 87, gingiviti azaltmada üç kez daha durulama grubundan daha etkili olmuştur.

Oral irrigasyon ve diş ipi ile ilgili bir başka çalışma, implantların etrafındaki orta basınçta kullanılan üç kıl filamentli (Plak Seeker Tip, açılış sayfasına bakınız) standart uçlu Waterpik Water Flosser’ın, kanama azaltmada% 81 oranında daha fazla olduğunu göstermiştir. .16 Bu uzmanlık önerileri implantlar için çok etkilidir ve peri-implant hastalığının önlenmesinde ulaşılması zor protezler (örneğin All-on-4, tam-sabit protez) etrafında anti-mikrobiyal durulama sağlar.

Waterpik Flossers
Şekil 6a, b, c: Soldan sağa, Waterpik Ultra Su Flosser, Waterpik PikPocket İpucu ve Waterpik Traveler Water Flosser
Seyreltilmiş antimikrobiyal durulama ile birlikte su irrigasyonunun, günlük biyofilmleri gidermek ve günlük olarak kullanıldığında inflamasyonu önlemek için tam sabit ve çıkarılabilir protezler için son derece yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Waterpik, hastaları evde ve evde bakım rutinlerine devam etmelerini sağlamak için benim kişisel favorim olan kompakt bir Traveler Water Flosser ünitesi yapar (bkz. Şekil 6c).

uyarıc
Uyarıcılar, implantlar ve rejeneratif prosedürlerle tekrar modaya dönüyor. Sağlıklı keratinli dokunun, implantı çevreleyen sağlıklı bir permucosal contanın anahtarı olduğunu unutmayın. Stimülatörler, özellikle tam-sabit, supra-yapı implantları ve aşırı protezleri tutan implantlar (bar tutulan implantlar) için bunu gerçekleştiren biletlerdir. Uyarıcıların örnekleri, birden fazla üretici tarafından üretilen kauçuk uç uyarıcıları ve Sunstar Americas tarafından yapılan Yumuşak Seçimlerdir (bakınız Şekil 7a, b).

uyarıc
Şekiller 7a, b: Uyarıcıların örnekleri. Dr. John Remien ve Sunstar Americas’ın izniyle
Hastaya kauçuk uçlu stimülatörün ucunu yerleştirmesini söyleyin, böylece dokuya poking yapmayın, dokuya baskı yapmayın ve dokuya baskı uygulamak için basınç rulosu ile düz bir şekilde saklayın. Doğru basınç uygulandığında doku sarar veya daha açık bir renge dönüşür.

İmplantlar için genel bir ev bakım rutini, hastanın ev bakım rutinini kişiselleştirmek için değiştirilmek üzere Tablo 2’de listelenmiştir. All-on-4 tam-sabit durum için, ev bakım kılavuzuna 1:10 oranında seyreltilmiş alkollü bir antimikrobiyal ağız durulama ile günde iki kez bir su irrigator ünitesinin kullanımını ekleyin.

Çıkarılabilir protezler için hasta, Tablo 3’teki yönergeleri kullanmalıdır. Belli bir protez temizleyicisinin, aşırı doz için önerilebileceğini unutmayın. Plak ve bakteriler ayrıca aşırı dozun iç kısmında birikir, bu da ataşmanda aşınmaya ve hasta için oral-sistemik sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. Hastayı ekleri (O halkaları, konumlandırma kapakları ve klipsler) için görsel bir kontrolün nasıl yapılacağı ve bu eklerin tutulması için önemi konusunda eğitin. Ekler aşınmış veya eksikse değiştirilmeleri gerekecektir. O-halkaları ve konumlandırıcı kapakları yılda bir kez değiştirilmeli ve gerektiğinde klipslenmelidir.

Hijyen ipucu: Renk ve ek tipini (O-ring, lokator veya klips) not edin ve hastanın tablosuna kaydedin (bkz. Şekil 8).

Çıkarılabilir protez
Şekil 8: Renk ve eki not edin. Salvin Diş Spesiyallerinin İzniyle
Peri-implant hastalığı, mukoza iltihabı ve / veya implantı iltihabı için, evde bakım kurallarına uyun, fakat antimikrobiyal tedavi uygulayın. Alkolsüz antimikrobiyal durulama veya CHX jel (bileşik eczaneler tarafından bileşik) batırılmış Yumuşak Picks, interdental, uç tutam veya Sulcabrushes kullanın. Antimikrobiyalini günde iki kez enfekte edip uygulayın veya üç ila altı haftalık yeniden değerlendirmeye kadar bu protokolle devam edin.

Bu makale şu anda mevcut olan en yeni ev bakım ürünlerini sunmaktadır; Bununla birlikte, teknoloji ve implantoloji sürekli değişmektedir. İmplant üzerinde yapılan klinik araştırmalarla güvenli olan ev bakım ürünlerini araştırın ve değerlendirin. Hastalar, hangi ürünleri kullanacaklarına dair tavsiyeler almak ve onlara günlük güvenli bir günlük bakım rutini sunmak için diş hekimlerine güvenirler. RDH

SUSAN WINGROVE , RDH, uluslararası bir konuşmacı ve Regena Therapeutics için yenilenme araştırması yapan diş hijyeni uzmanı ve Paradise Dental Technologies, Inc. için enstrüman tasarımı yapıyor. Wingrove Titanium İmplant Seti, ACE probları ve Queen of’in ortak tasarımcısı. Kalpler aletleri. Osseointegrasyon Akademisi, Amerikan Dental Hijyenistleri Derneği, Uluslararası Diş Hijyeni Federasyonu ve İmplant Konsorsiyumu üyesidir. Wiley-Blackwell yayıncıları için ders kitabı da dahil olmak üzere implant diş hekimliği üzerine yayınlanmış bir yazardır; Dental Hijyenist için Peri-İmplant Tedavisi: Bakım ve Hastalık Komplikasyonları için klinik rehber. Wingrove Dynamics’in kurucusu ve CEO’sudur.

Referanslar
1. Greenstein G, Cavallaro J. Keratinize diş etlerinin diş implantları etrafındaki klinik önemi. Sürekli Edu Dent’i tamamlayın. 2011; 32: 24-31.
2. Subramani K., Jung RE Molenberg A. & Hammerle, CH Dental implantlarda biyofilm: literatürün gözden geçirilmesi. Oral Maxillo Implants 2009 Int J; 24: 616-626.
3. Wingrove, S. Diş Hijyenisti için Peri-İmplant Tedavisi: Bakım ve Hastalık Komplikasyonları için Klinik Rehber. Wiley-Blackwell 8: 2013.
4. Kracher CM, Smith WS Ağız sağlığı bakımı diş implantları. 2010; Mar-Apr, 79 (2): 27-35
5. Carlsson L, Rostlund T, Albrektsson B ve diğ. Cilalı ve pürüzlü titanyum implantlar için çıkarma torkları. Int J Oral Maksillofıl İmplantlar. 1988; 3 (1): 21-24.
6. Gotfredsen K, Berglundh T, Lindhe J. Farklı yüzey özelliklerine sahip titanyum implantların ankrajı: tavşanlarda deneysel bir çalışma. Clin Implant Dent Relat Arş. 2000; 2 (3): 120-128.
7. Ivanoff CJ, Hallgren C, Widmark G ve diğ. TiO’nun kemik entegrasyonunun histolojik değerlendirmesi (2) insanlarda püskürtüldü ve titanyum mikro implantları döndürdü. Clin Oral İmplantlar Arş. 2001; 12 (2): 128-134.
8.Ramberg P., Lindhe J, Botticelli D, ve diğ. J Clin Dent 2009; 20:
103-107 9. Yukna R. İmplantlarla klinik başarıyı optimize etmek: bakım ve bakım. Sürekli Eğitim Dentini Tamamlayın. 1993; 15: S554-S561.
10. Nakagawa M ve diğ. Diş kullanımı için Florid konsantrasyonu ve PH’un titanyumun korozyon davranışına etkisi. J Dent Res 1999: 78 (9): 1568-1572
11. Matono Y ve diğ. Saf titanyum ve titanyum alaşımlarının çeşitli konsantrasyonlarda Asitlenmiş Fosfat Florid (APF) solüsyonlarında korozyon davranışı. Dent Mater J. 2006 Mar; 25 (1): 104-112.
12. Esoposito M, Worthington HV, Thomsen P, Coulthard P. Kayıp dişlerin yerine konması için yapılan müdahaleler: diş implantları etrafındaki sağlığı korumak. Cochrane Veri Tabanı Sist Rev 2004; 3: CD003069
13. Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. Tek bir kullanımdan sonra yetişkinlerde tel ipi ile karşılaştırıldığında plak temizleyicinin plak çıkarma etkinliğinin değerlendirilmesi. J Clin Dent. 2013; 24 (2): 37-42.
14. Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. Bir diş su jeti ile biyofilm kaldırma. Sürekli Eğitim Dentini Tamamlayın. 2009; 30 (spesifik no 1): 1-6.
15. Felo A, Shibly O, Ciancio SC ve diğ. Subgingival Klorheksidin irrigasyonunun peri-implant bakımına etkileri. Am J Dent. 1997; 10 (2): 107-110.
16. Magnuson B ve diğ. Su Flosser vs Floss: İmplantların etrafındaki kanamanın azaltılmasının karşılaştırılması. J Dent Res 92 (Spec Iss A): # 3761, 2013
17. Staubli P, Bagley D. Ekler ve implantlar referans kılavuzu, 8. baskı. San Meteo, CA: Güçlü Tasarım, 2007.
tablo 1

Ameliyat sonrası implant yerleştirme ev bakım yönergeleri
Sadece temiz sıvıları iç; İlk birkaç gün için yumuşak bir diyet tavsiye edilir.
Enfeksiyonu önlemek için tüm reçete edilen antibiyotikleri alın.
Ağrı için gereken ağrı reçetesini alın.
Daha önce var olan dişleri veya diğer implantları temizlemek için, cerrahi insizyon bölgesinden kaçınmaya dikkat ederek, ekstra yumuşak bir diş fırçası kullanın. Hasta ultrasonik veya elektrikli diş fırçası kullanıyorsa, bir ila iki hafta bekleyin.
Cerrahi alan dışında tüm ağız boyunca günde bir kez dişler arasında temizleyin.
Diş eti dokusunun iyileşmesini sağlamak için sağlanan geçici protez takılmasından veya protez takılmasından kaçının (eğer implant hemen yüklenmemişse).
Tavsiye edilirse, günde iki kez tuzlu su durulama veya alkol olmayan antimikrobiyal ağız durulama kullanın.
Tablo 2

İmplant Evde Bakım Kuralları
Düşük aşındırıcı diş macunu ile günde iki kez fırçalayın.
Ayakkabının içinde diş bandı (mesial / distal ve fasiyal / dil) bulunan diş ipi hareketi parlatır veya günde bir kez su püskürmesini kullanır.
Tavsiye edilirse, interdental fırça, lastik uç, yumuşak uçlar ve / veya su sulama ünitesini günde bir veya iki kez kullanın.
Eğer iltihap mevcutsa, alkol olmayan antimikrobiyal durulama kullanın ve / veya 1:10 seyreltmede su irrigasyon ünitesine ekleyin.
Tablo 3

Çıkarılabilir Protez Kılavuzları
Protezini (overdenture) her gün belirli bir temizleyiciye sadece önerilen süre boyunca emmek için çıkarın.
O-halkaları, konumlandırma kapaklarını ve klipsleri görsel olarak kontrol edin. Yıpranmış veya eksik ise, diş doktoru değiştirilmelidir.
Protez temizleyiciden çıkartın ve ekleri zarar vermemeye dikkat ederek alt tarafı protez fırçasıyla fırçalayın.
Protezin su ve / veya alkolsüz antimikrobiyal durulama ile iyice durulayın.
Ağzı 30 ila 60 saniye boyunca antimikrobiyal ile durulayın ve fazlalığı tekrar yerine takın.

 

How should implant care be?

PAYLAŞIMLAR

0 comments on “İmplant Diş Bakımı Nasıl Olmalıdır ?

Leave Comment

TIKLA HEMEN ARA